ГУЗИЧ Вікторія Валеріївна

ГУЗИЧ Вікторія Валеріївна

Старший лаборант кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Студентка 4-го курсу історичного факультету ПХДПУ імені Григорія Сковороди за н. п. «Політологія».

Коло наукових інтересів: роль політичного міфотворення в новітньому українському політикумі, проблеми вдосконалення виборчого законодавства в Україні. 

Має 4 публікації.