ПОТАПЕНКО Ярослав Олександрович

ПОТАПЕНКО Ярослав Олександрович

Доктор історичних наук, професор.

Народився в с. Пірново на Київщині 28.10.1975

У 1997 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Всесвітня історія і народознавство».

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України.

З 2004 року – доцента кафедри історії та культури України.

У 2012 році у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

 Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 15 років.

Член редакційної колегії збірників наукових статей «Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей» та «Технологічна освіта: проблеми, досвід, перспективи».

З 2013 р. – член спеціалізованої вченої ради в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей «Історія України», «Історія науки і техніки» (м.Переяслав-Хмельницький).

Має більше ста наукових публікацій. Коло наукових інтересів – політичні, ціннісні та соціокультурні трансформації в сучасній Україні; процеси націогенезу в модерну добу; «укранський вимір» Другої світової війни; постколоніальні студії.