Міжнародний круглий стіл «Європейське майбутнє України: погляд вітчизняних та польських дослідників»

29.11.2017 12:00

28 листопада 2017 р. в Переяслав-Хмельницькому університеті імені Григорія Сковороди відбувся українсько-польський міжнародний круглий стіл «Європейське майбутнє України: погляд вітчизняних та польських дослідників», в якому взяли участь відомі науковці з Польщі та України: заступник директора інституту суспільних наук та безпеки академії імені Яна Длугоша в Ченстохові Агата Возняк-Краков’ян, доктор наук з державного управління,  візитор-професор академії імені Яна Длугоша в Ченстохові Олександр Радченко, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України Олег Калакура, доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Борис Дем’яненко,  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Володимир Вакулич та інші.

На круглому столі обговорювалася низка питань, а саме:  

- європейський погляд на українців закордоном;

 - сучасні проблеми українсько-польських міждержавних відносин;

 - українсько-польське транскордонне співробітництво;

 - актуальні питання пошуку спільних точок дотику у питаннях національної пам’яті;

 - Українська національна меншина в Польщі та поляки в Україні: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку.

Шановних гостей заходу привітав ректор університету Віктор Коцур

 

Коцур Віталій, кандидат політичних наук, доцент