Навчальні дисципліни

Спеціальність "Політологія" 
1 курс 
 
 
УСМБС (Україна в системі міжнародної безпеки і співробітницива) доцент Коцур В.В., ст. викл.Коцур. Л.М.
Політична історія України доцент Войтенко Ю.М.
Вступ до спеціальності “Політологія”  
Іст. зар. політ. вч. стар. Сходу, ант. і сер.  
Історія заруб. політ. вчень Нового часу  
Загальна теорія політики  
Етнополітологія доцент Рубан А.О.
Загальна теорія держави доцент Коцур. Л.М.
Сучасна державна політика України  
Кратологія проф. Дем'яненко Б.Л.
Всесвітня політична історія  
Спеціальність "Політологія"
2 курс
 
Кратологія проф. Дем'яненко Б.Л.
Політична система України доцент Дем'яненко В.М.
Геополітика доцент Рубан А.О.
Політичні ідеології доцент Коцур. Л.М.
Теорія політичних систем  
Політ. модерніз. і транзитивні процеси доцент Войтенко Ю.М.
Політична психологія ст. викл. Прядко Т.П.
Партологія проф. Дем'яненко Б.Л.
Всесвітня політична історія  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальність "Політологія"
3 курс
 
Історія політичної думки України  
Історія політичної науки  
Теорія міжнародних відносин доцент Коцур В.В.,
Методологія політологіч. досліджень.  
1. Методологія політол. досліджень.  
2. Технологія політолог. досліджень.  
3. Політ. маркетинг: дослід. політ. ринку.  
Кількісні методи політолог. досліджень  
Політична культура  
1. Політична культура.  
2. Політична соціалізація особи.  
Політичні еліти і лідерство доцент Войтенко Ю.М.
1. Політичні еліти доцент Войтенко Ю.М.
2. Політичне лідерство. доцент Войтенко Ю.М.
Вибори та виборчі системи  
1. Вибори та виборче право.  
2. Виборчі системи  
3. Виборча система України  
Іміджологія  
Етика й естетика  
Політична етика.  
1. Політична етика.  
2. Професійна етика політолога  
Культурологія  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальність "Політологія"
4 курс
 
Методологія політологічних досліджень.  
1. Виборча інженерія.  
2. Політична реклама.  
Кількісні методи політолог. досліджень  
Політичні технології  
1. Політична діяльність.  
2. Менеджмент політичної кампанії.  
3. Менеджмент правлячої команди.  
Державне управ. та місцеве самоврядув. доцент Вакулич В.М.
1. Державне управління. доцент Вакулич В.М.
2. Аналіз державної політики. доцент Вакулич В.М.
3. Місцеве самоврядування. доцент Вакулич В.М.
Політична регіоналістика ст. викл.Коцур. Л.М.
Політичні комунікації.  
1. Політичні комунікації.  
2. Зв’язки з громадськістю.  
Політичне прогнозування  доцент Коцур В.В.
Конфліктологія доцент Коцур В.В.
Прикладний політологічний аналіз  
Порівняльний аналіз політики  
Український парламентаризм  
Президентство в Україні доцент Войтенко Ю.М.

 
Спеціальність "Політологія"
 5 курс
 
Соціальна правова держава. доцент Войтенко Ю.М.
Соціологія політики.  
Вузівський курс політології та МВ  
Філософія політики  
Політичний менеджмент. доцент Вакулич В.М.
Політичний маркетинг. доцент Вакулич В.М.
Політика і релігія  
Історія і теорія демократії  
Актуальні проблеми політ. вчень і ЗТП  
Глобальні політ. проблеми сучасності  
Політична реклама  
Технології політич. іміджмейкерства  
Ситуаційний аналіз в політиці доцент Коцур В.В., 
Зовнішня політика України доцент Коцур В.В., 
Людина і політика. доцент Вакулич В.М.
Державна служба. доцент Вакулич В.М.
Політ. відносини і політ. процеси сучасн. доцент Коцур В.В.
Радикалізм і екстремізм у політ. житті доцент Коцур В.В.
Посткол, постгеноц. і посттот. виміри СУ доцент Коцур В.В.