МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2020

Програма конференції (program of the international Scientific Conference)

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм», яка відбудеться 18-19 травня 2020 року на платформі Microsoft Teams (https://cutt.ly/tylheut) у співорганізації Міністерства освіти і науки України, Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Європейської Асоціації Наук з Безпеки (Польща), Стамбульського фонду науки та культури (Туреччина) та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (Україна).

 

У 2020 році організаторами запропоновано такі теми для обговорення: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації етнічності, націоналізму, глобалізму; націоналізм і глобалізм як мегатенденції розвитку цивілізації; політико-ідеологічні аспекти націоналізму й глобалізму; сучасна демографія людства у національному і глобальному вимірах; природа національного феномену; мультикультурність, зіткнення й діалог культур в умовах глобалізації; етнічна ідентифікація, національний суверенітет і глобалізація: історіософські, геополітичні та геоетнополітичні аспекти; формування глобального освітнього та наукового простору: виклики і перспективи.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Заявки на участь та матеріали приймаються до 17 травня 2020 року (форма заявки додається у інформаційному листі). Вартість проїзду та проживання за рахунок учасників.

Реєстрація: https://cutt.ly/WykQg5x

Registration: https://cutt.ly/TykQjpy

Регистрация: https://cutt.ly/Mylfg1t

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Університету Григорія Сковороди в Переяславі https://phdpu.edu.ua/ (з посиланням на конференцію) та опубліковані в збірнику наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» https://sdc-journal.com/index.php/journal. Статті можуть бути опубліковані в журналі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України «Політичні і етнонаціональні дослідження».

З вимогами до оформлення та структури статті чи тез, зразком заявки, контактами організаторів та умовами отримання авторського примірника збірника наукових статей ви можете ознайомитися у Інформаційному листі (Information sheet).

 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2019

 

Суспільні науки, полікультурність, інтернаціоналізація:

світовий досвід і перспективи для України


Програма конференції (program of the international Scientific Conference)

 


 

 

 
 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2018 

ЕТНІЧНІ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Програма конференції (program of the international Scientific Conference)

Program-Pereiaslav-conf-2018_1-_01_06_2018 - Online.pdf (1,9 MB)

Матеріали конференції у фаховому наукометричному збірнику HUMANITARIUM 

(Materials of the of the international Scientific Conference in the professional scientific collection HUMANITARIUM)

 
Журнал індексується в наступних міжнародних базах: Ukrainian Scientific Journals (2017), Google Scholar (2017), Citefactor (2017), Україніка наукова (2017), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2017), Index Copernicus International (2017), Scientific Indexing Services (SIS) (2018), General Impact Factor (2018), Research Bible (2018), Ulrich’s Periodicals Directory (2018). З 2018 р. Підписана угода про співпрацю з Crossref – System of Citation. Індекс копернікус (2017) 
 

Матеріали конференції (тези доповідей). Materials of the of the international Scientific Conference:

Materials 2018.pdf (6,1 MB)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

 «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

 імені Григорія Сковороди»

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

European Association for Security (м. Краків, Польща)

Стамбульський фонд науки та культури (Стамбул, Туреччина)

Фонд громадської дипломатії (м. Київ, Україна)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, магістри, здобувачі та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: 

«ЕТНІЧНІ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»,

яка відбудеться 25–26 травня 2018 р.

за адресою: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.

Планується робота за такими напрямами:

-   громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного розвитку;

-   виховання толерантної, етнічної, соціальної та полікультурної компетентності молоді в умовах сучасних геополітичних процесів;

-   ефективність функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах викликів та загроз ХХІ ст.;

-   етнополітичні процеси у світі;

-   сучасні міжнародні й локальні конфлікти ХХІ ст.;

-   етнополітичні процеси в Україні в ХХІ ст., насамперед, в умовах російсько-українського конфлікту (2014 – дотепер);

-   проблеми етнічності в постбіполярній міжнародній системі;

-   етнополітичні аспекти «гібрідної війни».

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Наукові статті будуть:

- розміщені на офіційному сайті університету: https://www.phdpu.edu.ua;

- за результатами конференції буде видрукувано збірник матеріалів.

Телефон для довідок:

066 656 69 22 – Коцур Віталій Вікторович

 

Адреса оргкомітету: кафедра політології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.

Секретар оргкомітету: к.і.н. викл. ст. кафедри політології Коцур Леся Михайлівна

Контактний телефон: +380957375052