Збірник статей 2016

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції
«Сучасні проблеми політичної системи України» 4 – 5 лютого 2016 р.