УСМБС 

Україна в системі міжнародної безпеки і співробітництва 
Викладач: к.політ.наук, доцент Коцур В.В. 
                 к.іст.наук Коцур Л.М. 
 
План практичних занять: План практичних занять.docx (14995)
Програма навчального курсу: Програма УСМБС нова 2014 р.docx (48539)
Самостійна робота: Самостійна робота.docx (15558)