Політичні студії вкотре продемонстрували прогресивність ідей молодих політологів та істориків!

25.10.2016 22:00

Ось вже вкотре за останні 3 роки зібралися із молодими науковцям, щоб обговорити важливі питання політики сьогодення у форматі «Політичні студії» . Цей проект має на меті сформувати у студентів практичні навички політичного аналізу, при цьому в студентській аудиторії постійно присутні одночасно декілька викладачів, а інколи й громадських діячів, науковців, видатних практиків політичного життя.

Важливо відмітити, що сьогоднішній захід «Політичних студій», хоч і мав характер евристичної бесіди, але, водночас, став пізнавальним і для самих викладачів. На розгляд студенти (політологи, історики) винесли актуальні з позицій сьогодення питання, зокрема наявність в Україні російської, румунської та польської проблем.

Особливу увагу було приділено саме проблемі масового надання румунських паспортів громадянам України, які нібито ідентифікують себе як румуни. З’ясовано, що в Україні і за офіційною і за поточною статистикою проживає набагато менше представників румунської національності, ніж видано фактичних паспортів. На основі історичної довідки виявлено неодноразові факти територіальних претензій румунської сторони до України. Факт надання паспортів визначено як негативний з позицій державницьких і національних інтересів України.

Розглядаючи російську проблему, значну увагу було приділено питанням «гібридної політики» та «гібридної війни», які веде РФ проти України. Зроблено наголос на інформаційному супроводі зазначеної проблеми та методах і засобах ведення пропаганди, які й до цього часу активно ведуться в Україні. Наголошено, що коли не протидіяти цим чинникам, існує загроза втрати Україною державності. Студентами вихідцями з Донбасу було зроблено порівняння активізації проросійського інформаційного впливу в регіоні. Встановлено, що значно сильніше російська пропаганда діяла у період президентства В. Ющенка, аніж В. Януковича, пов’язано це перш за все з проукраїнськими настроями В. Ющенка та його намірами проводити державницьку політику в тих регіонах, що абсолютно не входило в плани РФ. Окрім того, з 2010 р. національні питання в південно-східних регіонах практично не педалювалися, а робилася ставка на формування внутрішніх настроїв та висвітлення регіональних подій. Також було зроблено акцент на проблемі російської церкви в Україні, як такої що подекуди суперечить національним інтересам України.

Інша проблема, яка привернула увагу молодих науковців – фільм польського виробництва «Волинь», у якому досить суперечливо висвітлені історичні події 1940-х рр., в яких українці виступають у ролі винищувачів польського народу на українських землях у цей період. Це питання є надзвичайно дискусійним, тим не менш молодь на нього відреагувала гостро й емоційно, сприйнявши цей фільм як особисту образу, приниження українського народу і не повагу українців з польської сторони. Зокрема, обурливими для українців є погроми у Польщі українських пам’ятників та написання пісень антиукраїнського змісту, які лише посилюють міжнаціональні протиріччя.

Коцур В.В., Коцур. Л.М.