ДЕМ’ЯНЕНКО Андрій Борисович

ДЕМ’ЯНЕНКО Андрій Борисович

Старший лаборант кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Аспірант 3-го року навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

У 2010 та 2011 рр. призер (ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Політичні науки» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

У 2013 р. закінчив з відзнакою історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Політологія».

Коло наукових інтересів: дослідження суспільно-політичних аспектів у творчості філософа, соціолога, публіциста О. Зінов’єва (1922-2006); вітчизняні ЗМІ в контексті формування громадянського суспільства в Україні. 

Має 12 публікацій, серед яких 1 енциклопедичний словник (у співавторстві, рекомендований МОН України для студентів ВНЗ України).