ДЕМ’ЯНЕНКО Віра Миколаївна

ДЕМ’ЯНЕНКО Віра Миколаївна

Заступник завідувача кафедри:

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Народилась 8 лютого 1966 року.

Місце народження – с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Громадянка України.

Освіта: повна вища.

 

У 1988 р. закінчила історичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство і методика виховної роботи».

1 липня 2003 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Політична свідомість українського суспільства в умовах демократичної трансформації» та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12 листопада 2003 р., протокол № 8-11/9, диплом кандидата наук ДК № 020985).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2005 р. протокол № 4/42-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної історії, методологій і методики навчання Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (атестат доцента 02ДЦ № 115310).

 

Коло наукових інтересів: теоретичні проблеми політичної культури та політичної свідомості громадян в Україні, історія Радянської держави. 

Має понад 80 публікацій, серед яких 2 навчальних посібники (у співавторстві, 1 рекомендований МОН України для студентів ВНЗ України), 6 енциклопедичних словників (у співавторстві, 2 рекомендовані МОН України для студентів ВНЗ України).

 

e-mail: _dem-@mail.ru