КОЦУР Леся Михайлівна

КОЦУР Леся Михайлівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 12 жовтня 1989 року

Місце народження – с. Вільне, Макарівський район, Київська область, Україна

Громадянка України

Освіта, спеціальність:

Повна вища, магістр, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 2013 р., «Історія», викладач історії та правознавства.

У 2013 році зарахована до аспірантури ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

18 грудня 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему : «Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.». https://chtyvo.org.ua/authors/Kotsur_Lesia/Natsionalni_menshyny_Ukrainy_v_etnopolitychnykh_protsesakh_naprykintsi_1980-kh__u_1990-kh_rr/.

У 2018 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», внаслідок чого отримала другу вищу освіту (магістр, викладач німецької мови і зарубіжної літератури, вчитель німецької мови і зарубіжної літератури).

У 2018 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», внаслідок чого отримала другу вищу освіту (магістр, політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін).

Володіння мовами: українська, німецька з словником, російська.

Загальний стаж роботи: з 01.09.2013.

Трудова діяльність:

09.2013 - викладач кафедри, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький.

Коло інтересів:

  • національні меншини України, етнонаціональна політика;
  • міжнародна безпека, національна безпека;
  • громадсько-політична діяльність національних меншин

Телефон: 095 73 75 052

e-mail: dombrovska_ne@ukr.net

Facebook: www.facebook.com/dombrovska.lesya