КОЦУР Віталій Вікторович

КОЦУР Віталій Вікторович

Кандидат політичних наук, доцент.

Народився 4 жовтня 1986 року.

Місце народження – м. Ромни, Сумська область.

Громадянин України.

Освіта: повна вища.

У 2006 році закінчив магістратуру ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію викладача історії та правознавства.

У 2007 році зарахований до аспірантури ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” на навчання з відривом від виробництва, наказ № 26 від 27.10.2007 р.

7 червня 2011 в інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин” та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

Член Європейської асоціації з безпеки - https://www.eas.info.pl/

Коло наукових інтересів:

  • національні меншини України;
  • міжнародна безпека;
  • конфлікти на пострадянському просторі

E-mail: kotsurv@ukr.net

Facebook: www.facebook.com/vitaliy.kotsur.1