ПРЯДКО Тетяна Петрівна

ПРЯДКО Тетяна Петрівна

Викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Аспірант 3-го року навчання НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Народилася 25 травня 1987 року.

Місце народження – с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Громадянка України.

Освіта: повна вища.

 

У 2009 р. закінчила історичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «ПМСО. Історія».

Коло наукових інтересів: феномен популізму в сучасному європейському політичному просторі та в Україні.