РУБАН Алла Олексіївна

РУБАН Алла Олексіївна

Заступник декана соціоісторичного факультету з навчальної роботи

Кандидат філософських наук, доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Рік народження. 14.04.1970.

E-mail: alla.ruban.70@mail.ru
 

ОСВІТА - вища

• 1994 р. - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова і література»,

• 2000 р. - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»,

2012 р. - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність «Історія».

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2003 по 2008 р. - викладач кафедри філософії та політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2009 по 2010 р.– ст. викладач кафедри філософії та політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2010 по 2012 р. – ст. викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2012 р. по даний час  – доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2008 - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз)»

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

• порівняльний аналіз політичних систем світу

• політична етика

• політичний процес в Україні

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор (співавтор) понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

• Вплив ЗМІ на формування громадської думки у виборчому процесі / А.О.Рубан // Зб. наук. Праць «Актуальні наукові проблеми. Розгляд, вирішення, практика». Ч.6. – Гданськ, 2015. – С. 51-54.

• Етика політична / А.О. Рубан // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С. 192-193.

• Політична освіта студентської молоді: сучасний стан проблеми / А.О. Рубан // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філос. н. / Гол. ред. В.С. Пазенок. – К.: КУТЕП, 2014. – Вип. 16. – С. 232-240

• Політична етика : навч.-методич. посібник / А.О.Рубан. – Переяслав-Хмельницький. : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 154 с.

• Теоретико-философское измерение политической этики как способа человеческого бытия / А.А. Рубан // Естественно-гуманитарное исследование. – международный журнал. – №2 (окт.-дек.), 2013. – С.133-137.

• Political conscious as the basis of the political culture / A. O. Ruban // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative. Research articles. Vol. 7. Ville, FL, USA. – 2012. – P. 109-111.

• Толератність як суспільно-політичне явище / А.О.Рубан // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 27. – С.78-86.

• Ефективність виборчих технологій в Україні / А.О.Рубан // Політичний менеджмент. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2011. – С.103-111.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ В ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

• Загальна теорія політики

• Етнополітологія

• Теорія політичних систем

• Політична етика

• Політичні комунікації