Список наукових праць

 

 

Дем’яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні: 

монографія / Б. Л. Дем’яненко. – Корсунь-Шевченківський: 

Гавришенко В. М., 2011. – 794 с.

 

 

Дем’яненко Б. Три моделі тоталітаризму : 

порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму : 

монографія / Б. Дем’яненко. – Київ : Нелень, 2000. – 254 с.

 

 

 

 

Дем’яненко Б. Л. Політологія : 

навч. посіб. / Н. В. Грицяк,  Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко ; 

за ред. Б. Л. Дем’яненка. – 3-тє вид., допов. і уточн. – Київ : Софія-А, 2008. – 754 с.

 

 

Енциклопедичний словник символів культури України / 

за заг. ред.:  В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. – 4-те вид. –

 Корсунь-Шевченківський :  Гавришенко В. М., 2013. – 560 с.

 

 

 

Енциклопедичний словник символів культури України / 

за заг. ред.: В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. – 5-те вид. –

 Корсунь-Шевченківський :  Гавришенко В. М., 2015. – 912 с.

 

 

Історія політичної думки : 

навч. енциклопед. слов.-довід.  для студентів вищ. навч. закл. / 

за заг. ред. Н. М. Хоми ;[В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – 

Львів : Новий світ-2000, 2014. – 766 с.

 

 

 

Політична енциклопедія / 

редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) [та ін.]. – 

Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

 

 

Політологія : навч. енциклопед.  слов.-довід. для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / 

за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 

2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 779 с.

 

 

 

 

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / 

[І. Я. Вдовичин, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.] ;

 за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ–2000, 2015. – 492 с.

 

 

 

Сучасна політична лексика : 

енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] ;

 за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.

 

 

 

Українське суспільство в умовах радянського ладу : 

повсякденний вимір : навч. посіб. / В. П. Коцур (голов. ред.), О. М. Гончаренко,  Б. Л. Дем’яненко, 

О. Д. Ісайкіна, О. М. Лукашевич, В. В. Мічуда, Т. Ю. Нагайко, Я. О. Потапенко, 

О. А. Тарапон. – 2-ге вид. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2014. – 574 с.

 

Дем’яненко Б. Л. Скорочений курс лекцій з політології : 

навч. посіб. Ч. 2 / Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. – 

Доп. і перероб . –  Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини, 2002. – 96 с.

 

 

 

Дем’яненко Б. Л. Скорочений курс лекцій з політології : 

навч. посіб. Ч. 3 / Б. Л. Дем’яненко, В. М. Дем’яненко. – 2-ге вид., 

доповн. і перероб. – Київ : Торба, 2003. – 194 с.