Войтенко Ю.М.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (вибіркове за 2012-2016 рр.)

1.     Войтенко Ю.М. Історія політичної думки України: Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 172 с.

2.     Войтенко Ю.М. Взаємовідносини України з Європейським союзом: історичні нариси // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 28. – Т.ІІ – С. 482-487. Фахове видання (стаття).

3.     Войтенко Ю.М. Безпека України у небезпечному світі: геополітичний вимір // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 29. – С. 264-272. Фахове видання (стаття).

4.     Войтенко Ю.М. Інститут президента у системі балансу влади в Україні: політико-правовий аспект// Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Виданичо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 332-337. Фахове видання (стаття).

5.     Войтенко Ю.М. Проекти змін до Конституції України від ВО «Батькіщина» та УДАР: компаративний політико-правовий аналіз // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2014. – Вип. 84(5). – С. 487 - 491. Фахове видання (стаття).

6.     Войтенко Ю.М. Зіткнення цивілізацій і Україна: геополітичний вимір // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2014. – Вип. 85(6). – С.296-299. Фахове видання (стаття).

7.     Войтенко Ю.М. Інститут Президента України як гаранта безпеки держави // «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 37-44. Фахове видання (стаття).

8.     Войтенко Ю.М. Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". - Вип.93. - К.,2015. - С. 357-361. Фахове видання (стаття).

9.     Войтенко Ю.М. Інститут імпічменту у політико-правовій системі України та світу // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". - Вип.94(3). - К., 2015. - С.408-412. Фахове видання (стаття).

10.    Войтенко Ю.М. Інститут місцевих державних адміністрацій у політичній системі України // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". - Вип.96. - К., 2015. – С. 322-327. Фахове видання (стаття).

11.   Войтенко Ю. Інститут префекта у політико-правовій системі України: засади формування та функціонування// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Сер.32. - Вип.19. -  С.113-117. Фахове видання (стаття).

12.  Войтенко Ю.М. Сучасні проблеми у механізмі стримувань і противаг закладені в Конституції України// Гілея. - Вип.108. - С. 271-275. фахове видання (стаття).