Публікації та видання

 

          2002 рік

 

1.           Коцур В.В. Освіта Переяславщини в контексті суспільно-політичного життя України ХVІІ – ХІХ століття/ В.В.Коцур// Школа першого ступеня: теорія і практика. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип.2. – С.196-211.

 

2004 рік

 

2.           Коцур В.В. Освіта Переяславщини в контексті суспільно-політичного життя України ХVI – XXI століть / В.В.Коцур // Великі успіхи Малої академії. Тези наукових робіт за 2003 р. – К., СМП “АВЕРС”, 2004. – С. 88-90.

 

2005 рік

 

3.           Коцур В.В. Особливості терористичних актів на терені Росії (2000 - 2004 рр.). Системний аналіз/ В.В.Коцур// Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип.16. – С.298-305.

 

2006 рік

 

4.           Коцур В.В. Тероризм і права людини: історико-політичний аналіз / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2006. – Вип.18. – С.355-361

 

2007 рік

 

5.           Коцур В.В. Освіта Переяславщини в особах (видатні подвижники освіти, вчителі, вчені)./ В.В.Коцур// Київщинознавство: навч. посібник. – К.: Міленіум, 2007. – С.33-45.

6.           Коцур В.В. Терористичний акт у Беслані 1 вересня 2004 р. та його відображення у західноєвропейській та російській пресі/ В.В.Коцур// Часопис української історії. Збірник наукових статей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип..7. – С.141-146.

 

2008 рік

 

7.           Коцур В.В. Конфлікт у Придністров’ї: Роль ОБСЄ в забезпеченні миру в регіоні / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2008. – Вип.21. – С.370-375

8.           Коцур В.В. Тероризм у Північній Ірландії та Росії: порівняльний аналіз / В.В.Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – С.504-511.

9.           Соціально-психологічний портрет терористів: зб. текстів виступів на міжнародній конференції ХХІХ International Congress of Psychology (Berlin, 20-25 July 2008р.)

 

2009 рік

 

10.       Конфлікти на пострадянському просторі: уроки для України: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Соціум. Наука. Культура”], (Київ, 28-30 січня 2009р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К., 2009. – 96 с.

11.       Коцур В.В. Використання теми “боротьба з тероризмом” у підготовці фахівців політологів / В.В.Коцур // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика [зб. наук. праць / наук. ред. Коцур В., Євтух М., Доброскок І.] – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2009 – Вип. 2. – С.235-238

12.       Коцур В.В. Від війни на Кавказі до нестійкого миру (до 10-ї річниці початку другої чеченської війни) / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2009. – Випуск 28. – С.436-443

13.       Коцур В.В. Глобальний вимір тероризму: історія, уроки, досвід боротьби Російської Федерації і світового співтовариства / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2009. – Випуск 27. – С.383-390

14.       Коцур В.В. Конфлікти на пострадянському просторі: уроки для України: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Соціум. Наука. Культура”], (Київ, 28-30 січня 2009р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К.: ТОВ “ТК Меганом”, 2009. – С. 57-59

15.       Коцур В.В. П’ять років трагедії у Беслані: західноєвропейська та російська преса про теракт 1 вересня 2004 року (порівняльний аналіз) / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип.23. – С.176-183

 

2010 рік

 

16.       Коцур В.В. Історико-політичні витоки Придністровської проблеми / В.В. Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 42 (12). – С. 670-678

17.       Коцур В.В. Конфлікти на пострадянському просторі в системі міжнародного права / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ФОП І.С. Майданченко, 2010. – Вип.25. – С.209-217

18.       Коцур В.В. Міждержавні відносини України та Молдови на шляху до стратегічного партнерства: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Україна наукова”, (Київ, 20-22 грудня 2010р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К.: ТОВ “ТК Меганом”, 2010. – С.6-9

19.       Коцур В.В. Придністровська проблема як загроза національній безпеці Республіки Молдова / В.В. Коцур // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2010. - Вип. 50. – С. 392-401

20.       Коцур В.В. Пріоритетні напрямки міждержавних взаємин України та республіки Молдови в ХХ столітті / В.В.Коцур// Розвиток наукових досліджень – 2010: матеріали шостої науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010р.: – Полтава: Вид-во “ІнтерГрафіка”, 2010. – Т.3. – С.41-45.

21.       Коцур В.В. Роль ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Придністров’ї / В.В. Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 41 (11). – С. 583-590

22.       Коцур В.В. Роль ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Придністров’ї / В.В.Коцур// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття” // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СПД Кузьмичова Р.Ю., 2010. – С.150-154.

23.       Коцур В.В. Тероризм в Російській Федерації початку ХХ століття: відображення в сучасному науковому та інформаційному просторі/ В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 32. – С.319-325

24.       Коцур В.В. Тероризм у сучасному світі: соціально-психологічні особливості терористів / В.В.Коцур // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції., Переяслав-Хмельницький, травень 2010. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.] . – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 214-217.

25.       Коцур В.В. Терористичні акти в Російській Федерації в ХХІ столітті та їх вплив на розвиток туризму і рекреації / В.В.Коцур // Securitology. – Krakow, 2010. – Nr. 2 (12). – S.34-43.

26.       Коцур В.В. Україна і Республіка Молдова: пріоритетні напрямки міждержавних взаємин та стратегічного партнерства в ХХ ст. / В.В.Коцур // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 4. – С.151-158

27.       Правові основи політики боротьби з тероризмом у Росії (кінець ХХ – початок ХХІ століття): матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку”], (Переяслав-Хмельницький, 28-30 квітня 2009р.)/ ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, молодіжна громадська організація “Незалежна асоціація молоді”, студентське наукове товариство історичного факультету “Комітет дослідження історії та сучасності” – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С. 68-71.

 

2011 рік

 

28.       Коцур В.В. Джерела та історіографія етнополітичної ситуації в Придністров’ї як чиннику міждержавних відносин України і Молдови. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.27. – С.209-217

29.       Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини у гуманітарній сфері / В.В. Коцур // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2011 – Вип. 6(56). – С.421-433

30.       Коцур В.В. Забезпечення Миру в Придністров’ї: плани, цілі та взаємодія України, Росії, Молдови, ОБСЄ / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45. – С.646-654

31.       Коцур В.В. Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів/ В.В.Коцур // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С.160-168

32.       Коцур В.В. Прикордонна місія ЄС «EUBAM»: українсько-молдовська міждержавна взаємодія / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.28. – С. 224-230

33.       Коцур В.В. Роль прикордонної місії ЄС «EUBAM» у підтриманні безпеки життєдіяльності на прикордонній ділянці міждержавного кордону України і Молдови / В.В. Коцур // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.23. – С.371-379

34.       Коцур В.В. Україна в системі міжнародної безпеки і співробітництва: навчально-методична програма та  модульно-контрольні завдання/ В.В. Коцур. -  Переяслав-Хмельницький, 2011. – 58с.

 

2012 рік

 

35.       Коцур В.В. Джерела етнополітичної ситуації в Придністров’ї як чинник у міждержавних відносин України і Молдови. / В.В. Коцур // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2012 – Спеціальний випуск. – С.151-169

36.       Коцур В.В. Міжнародне Право: навчально-методична програма та модульно-контрольні завдання/ В.В. Коцур. -  Переяслав-Хмельницький, 2012. – 58с.

37.       Коцур В.В. Терористична загроза у сучасному соціумі: практики застереження (на прикладі Російської Федерації) / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.29. – С.358-363

38.       Коцур В.В. Етнополітична специфіка Донбасу та її відображення в англомовній історіографії / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 62. – С. 541-546

39.       Коцур В.В., Siguencia L.O. Актуальні проблеми міжнародної безпеки в навчальних програмах вищої школи України / В.В. Коцур, L.O. Siguencia // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.27. – С.362-366

40.       Коцур В.В., Домбровська Л.М. Особливості вивчення міжнародної безпеки у вищій школі України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Materials of the VI International research and practice conference “Development of modern science and technics”, 1-3 November 2012, V2 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2012. – P. 69-72

41.       Коцур В.В., Домбровська Я.М. Роль робітничого руху на Донбасі у процесах суверенізації УРСР кінець 80-х – поч. 90-х рр.. ХХ ст. / В.В. Коцур, Я.М. Домбровська // Materials of the eighth International research and practice conference “Scientific and technical progress of the XXI century”, 15-17 December 2012 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2012. – P. 120-124

42.       Коцур В.В., Домбровська Л.М. Етнополітична ситуація на теренах Південно-Східної України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 грудня 2012 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2012. – С. 128-130

43.       Коцур В.В., Домбровська Л.М. Вірмени в етнополітичному просторі України 1991-2012 рр.: правова, культурна, громадська та релігійна самобутність / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.32. – С. 199-205

44.       Коцур В.В., Горбань Т.Ю. Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР / В.В. Коцур, Т.Ю. Горбань // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2012 – Вип. 5(61). – С. 294-304

 

2013 рік

 

45.       Етнополітичний вимір української національної меншини у Придністров’ї / В.В. Коцур // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.28. Т.2. – С. 520-525

46.       Коцур В.В., Малишко М.М. Вплив парламентських виборів на процес ротації еліти в Україні / В.В. Коцур, М.М. Малишко // Україна в сучасному світовому просторі. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 4-5 лютого 2013 року). – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 2013. – С. 163-172

47.       Коцур В.В. Етнічні спільноти України в сучасному політичному дискурсі / В.В. Коцур // І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. – К.,2013. – С. 83 -84

48.       Коцур В.В., Домбровська Л.М. Національний та робітничий рухи на Донбасі у процесах суверенізації УРСР / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. – К.,2013. – С. 63 -64

49.       Коцур В.В., Домбровська Л.М. Національно-демократичний рух у Донбасі в кінці 80 –  на початку 90- х рр. ХХ ст.. / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.30. – С. 659-664

50.       Коцур В.В., Горбань Т.Ю. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. ХХ ст. / В.В. Коцур, Т.Ю. Горбань // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2013 – Вип. 5(67). – С. 77-84

2014 рік

 

51.       International Instruments of Minority Rights Protection and Their Implementation in Ukraine: Politologic Discourse / Vitaliy Kotsur // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014 – Volume VІІІ. – P. 478 – 485

52.       Коцур В.В. «Гібридна війна» в Україні: наслідки для європейської безпеки / В.В. Коцур // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. Збірник наукових праця. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С.108-114

53.       Коцур В.В. Особливості забезпечення мовного права російської національної меншини в Україні на поч. ХХІ ст. / В.В. Коцур // «Суспільні науки: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С.91-94

54.      Коцур В.В. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських теренах початку 1990-х рр.. ХХ ст. у поглядах вітчизняних науковців / В.В. Коцур // «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2014. – С. 95-99

55.       Ethno-Political Conflicts within politological discource / Vitaliy Kotsur // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014 – Volume

56.       Коцур В.В. Суспільно-політичне життя Галичини наприкінці 80-х – початку  90-х рр. ХХ ст.: історіографія / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2014. – Вип. 90. – С.

57.       Коцур В., Гайдаєнко І. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. ХХ ст.)/ В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 6. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 99-107

58.       Коцур В., Гайдаєнко І. Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 6. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 107-114

59.       Гайдаєнко І., Коцур В. Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст/ В. Коцур, І. Гайдаєнко // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − вип. 32. – С. 247-260

60.       Коцур В. Державна молодіжна політика в Україні та механізми її реалізації на початку 90-х років ХХ ст / В. Коцур // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − вип. 33. – С. 240 - 251

 

2015 рік

 

61.        Коцур В.В. Громадсько-політична діяльність національних меншин Закарпаття у 1990-рр. / В.В. Коцур // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 7. –

62.       Коцур В.В. Національні меншини Галичини у виборчій кампанії 1989-1990 р. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип.36. – С. 127–132.

63.       Коцур В.В. Особливості діяльності національних меншин Київщини на поч.. ХХІ ст../ В.В. Коцур // Zbiór raportów naukowych. „Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - 92 str., С. 49-53 (0,3 д.а) - https://конференция.com.ua/files/file/scientific_conference_39/zbornik_39_6.pdf

64.       Коцур В.В. Російсько-українська «гібридна» війна у вітчизняному та зарубіжному політологічному дискурсі / В.В. Коцур // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С.128-141

65.        Коцур В.В. Політичні процеси в Галичині наприкінці 1980 – на початку 1990х рр. Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 8. – С. 49-55.

66.        Коцур В.В. Роль Галичини у процесі суверенізації УРСР наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 118 - 124

67.       Коцур В.В. Гібридні війни як феномен ХХІ ст.. / В.В. Коцур // Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції» - 19 листопада 2015 р. Національний університет харчових технологій, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Київ 2015к

 

2016 рік

 

68.       Коцур В.В. «Гібридна» війна Росії проти України: виклики для Європейської безпеки / В.В. Коцур // Інформаційний простір: Проблеми та перспективи трансформації: Збірник наукових статей до V міжнар.наук.-практич. конфер. (м. Хелм, Польща 28 листопада 2015 р.): україномовний варіант / За наук. ред. Віолети Шиманської та Євгена Романенка. – Хелм. – Київ: Вид-во «ВАДНД», 2016. – С. 171 – 182

69.      Коцур В.В. Національні меншини як інструмент «гібридної» політики Російської Федерації / В.В. Коцур // «Сучасні проблеми політичної системи України» зб.наук.праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.] – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2016. – С.106 – 118.

70.      В. Коцур Л. Коцур. На шляху до європейської якості освіти: з досвіду впровадження Болонської декларації в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» - стаття до 30 річчя вузу.

71.      Коцур В.В. Небесний вартовий української модерної нації/ В.В.Коцур// Діловий Переяслав 5(1020) – 17 лютого 2016 – С.2 (ЗМІ)

72.      Коцур В.В. Життя, як спалах зірки. / В.В. Коцур // Вісник Переяславщини № 14(11875) – 23 лютого 2016 – С.4 (ЗМІ)

73.      Коцур В.В. Право на вічність має тисячолітня традиція, а не політична кон’юнктура епохи сталінізму. Переяславу слід повернути історичну назву / В.В. Коцур // Вісник Переяславщини № 22(11883) – 25 березня 2016 – С.4 (ЗМІ)

Організація конференцій:

 1. Член оргкомітету міжнародної наукової конференції: “Історія повсякденності: теорія та практика” – 13 – 14 травня 2011 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2011.
 2. Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції: “Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи ” – 14 – 15 вересня 2011р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2011.
 3. Член оргкомітету круглого столу “Українське козацтво: історія та сучасність” до відзначення Дня українського козацтва 14 жовтня 2011р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2011.
 4. Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції: “Сучасні здоров’язберігальні технології в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи” – 20 – 21 вересня 2012р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2012.
 5. Член оргкомітету Всеукраїнської міжнародної наукової конференції: “Історія повсякденності: теорія та практика” – 5 – 6 жовтня 2012 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2012.
 6. Член оргкомітету Всеукраїнського історико-культурологічного форуму “Сікорські читання” – 7 листопада 2012 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2012.
 7. Член оргкомітету круглого столу “Українське козацтво: історія та сучасність” до відзначення Дня українського козацтва 14 жовтня 2012 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2012.
 8. Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції: “Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи” – 20–21 вересня 2015р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2015.
 9. Член оргкомітету ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Молодь і наука ХХІ століття» 16-17 листопада 2015 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2015.
 10. Відповідальний секретар Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Сучасні проблеми політичної системи України» 4 – 5 лютого 2016 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2016.
 11.  Член оргкомітету IІІ Всеукраїнської. наук. конф. молод. учен. та студ., 12-13 квітня 2016 р. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький, 2016.

Упорядкування збірників:

1.           Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.29.

2.           Молодь і наука ХХІ століття: зб. наук. статей за матер. IІІ Всеукраїнської. наук. конф. молод. учен. та студ., 12-13 квітня 2016 р. // Наукове студентське товариство університету. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 3. – 307 с. (Член ред колегії)

3.           «Сучасні проблеми політичної системи України» зб.наук.праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.] – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) :Домбровська Я.М., 2016. – 225 с. (Член ред колегії. Відповідальний секретар)

 

Монографії:

-       Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин / В.В. Коцур. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. – 272 с.

-       ISBN 978-966-02-6970-5.

Підручники, навчальні посібники:

–        Україна в системі міжнародної безпеки і співробітництва: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Уклад. В. В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич. – 2015. – 170 с. (Облік видав. арк. 7,8. Наклад 100 прим. Зам №216. Виготівник ФОП О.М. Лукашевич)

Статті і розділи в книгах:

Новітня політична лексика: неологізми, оказіоналізми та інші новотвори (енциклопедичний словник-довідник). [І.Я. Вдовичи, Л.Я Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н.М.Хоми – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – С. 37, 236-237, 307, 346, 402